Klasa patronacka w VII LO im. J. Piłsudskiego

Usunięto obraz.

VII LO im. J. Piłsudskiego zawarło w lutym 2017 roku porozumienie z Uniwersytetem Jagiellońskim, które zaowocuje utworzeniem w liceum klasy pod patronatem UJ.

Współpraca z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych umożliwi uczniom klasy objętej patronatem UJ poszerzenie wiedzy z zakresu dyscyplin reprezentowanych  na patronackim wydziale m. in. stosunki międzynarodowe, relacje międzykulturowe, politologia, kulturoznawstwo międzynarodowe, europeistyka, amerykanistyka, bezpieczeństwo narodowe.

Uczniowie zdobędą doświadczenia i umiejętności niezbędne do pracy i komunikacji w międzynarodowym zespole.

W ramach współpracy, pracownicy naukowi  UJ  regularnie prowadzić będzie zajęcia w VII LO. Uczniowie klasy patronackiej będą również uczestniczyć w zajęciach uniwersyteckich w wybranym Instytucie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim rozwija i uatrakcyjnia ofertę edukacyjną naszej szkoły, umożliwiając uczniom  zdobywanie dodatkowej  wiedzy i umiejętności, rozwój i planowanie własnej kariery.