Oferta profili klas pierwszych na rok szkolny 2021/22

Profile21-22

Oferta profili klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 - prezentacja


VII LO

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KIELCACH - prezentacja

Klasa

Przedmioty do realizacji 
w zakresie
rozszerzonym

Języki obce

Przedmioty punktowane

Liczba miejsc

Pierwszy

Drugi

1 A

medyczna

biologia

chemia

j. angielski

j. niemiecki
j. rosyjski

j. polski
matematyka

biologia
chemia

33

1 B

psychologiczno-pedagogiczna

j. polski
biologia
j. angielski

j.  angielski


j. niemiecki

j. polski
matematyka
j. angielski

biologia

33

1 C

ekonomiczna

matematyka
geografia
j. angielski

j.  angielski

j. niemiecki

j. polski
matematyka
j. angielski

geografia

33

1 E

prawnicza

historia
wiedza o społeczeństwie
j. angielski

 

j.  angielski

j. rosyjski
j. włoski

j. polski
matematyka

historia
wos

33

1 F

dziennikarska

j. polski
historia
j. angielski

(współpraca z UJ)

j.  angielski

j. francuski
j. włoski

j. polski
matematyka
j. angielski

historia

33

 

TCh8

Technikum nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach

Klasa
Przedmioty do realizacji 
w zakresie rozszerzonym
Języki obce
Przedmioty punktowane
Liczba miejsc
Pierwszy
Drugi

1 N
technik analityk

chemia

matematyka

j. angielski

j. niemiecki
j. rosyjski

j. polski
matematyka
j. angielski

chemia

33