Informacje dla pracowników

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W KIELCACH


Kielce, 06 maja 2021 r.

Szanowni Państwo.

Komisja socjalna informuje, że do dnia 20 maja 2021 r. należy składać dokumenty do ZFŚS tj.:

  • oświadczenia o dochodach za rok 2020 (zał. 1)
  • wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego związanego z wypoczynkiem (zał. 3)

Załączniki znajdują się do pobrania na stronie szkoły w zakładce „Fundusz socjalny”.

Dokumenty należy składać w godzinach pracy placówki, do księgowości szkoły.

Osoby zgłaszają się z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi uzyskany za rok 2020 przychód (zgodnie z pouczeniem znajdującym się na końcu załącznika 1). Rozliczenia z Urzędem Skarbowym muszą być potwierdzone.

Komisja socjalna


listopad 2020

Szanowni Państwo.

Komisja Socjalna informuje, iż wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego w związku ze zwiększonymi wydatkami przedświątecznymi (zał. nr 7) będą przyjmowane do dnia 25 listopada 2020r. Wniosek należy wrzucić do wyznaczonej skrzynki znajdującej się w sekretariacie (w godzinach pracy sekretariatu).

Załącznik znajduje się do pobrania na stronie szkoły w zakładce „Fundusz socjalny”.

Komisja Socjalna


INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W KIELCACH

Komisja socjalna informuje, że do dnia 10 czerwca 2020 r. należy składać dokumenty do ZFŚS tj.:

  • oświadczenia o dochodach za rok 2019 (zał. 1)
  • wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego związanego z wypoczynkiem (zał. 3)

Załączniki znajdują się do pobrania na stronie szkoły w zakładce „Fundusz socjalny”.

Dokumenty należy składać w godzinach pracy placówki, do księgowości szkoły.

Osoby zgłaszają się z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi uzyskany za rok 2019 przychód (zgodnie z pouczeniem znajdującym się na końcu załącznika 1). Rozliczenia z Urzędem Skarbowym muszą być potwierdzone.

Osoby posiadające dochód brutto powyżej 4.000 zł. na członka rodziny, składają podpisane oświadczenie nie przedstawiając dokumentów z Urzędu Skarbowego.

Komisja socjalna