Konto Rady Rodziców

08 85170007 0031030077770001

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 3 w Kielcach
Aleja Legionów 4
25-536 Kielce

Wysokość składki rocznej 80 zł (semestr I - 40zł i semestr II - 40zł)

Tytuł przekazu:

Imię i nazwisko ucznia oraz klasa.