Rekrutacja

Szkoła Policealna nr 2 w Kielcach

samorządowa   |   publiczna   |   bez opłat


Na rok szkolny 2020/2021 prowadzimy naboru do klasy pierwszej, na semestr pierwszy - technik farmaceutyczny.

Tryb nauczania: wtorek - piątek.

Zasady rekrutacji:

Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, w tym integracyjnych, dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej szkoły II stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych  - więcej.