Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Aktualne zarządzenia:

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 - więcej.

2. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - prezentacja.