Ogłoszenia

08.09.2021

Od 1 września 2021 roku w Zespole Szkół nr 3 w Kielcach obowiązuje nowy dziennik elektroniczny UNET+ firmy Vulcan.

Każdy uczeń i rodzić, aby uzyskać dostęp do nowego e-dziennika przekazuje swój prywatny adres e-mail wychowawcy klasy. Wychowawca klasy zapisuje adresy e-mail uczniów i rodziców w e...

04.09.2020

Poniżej znajduje się plik z Apelem Pana Prezydenta Marcina Różyckiego do rodziców dzieci i uczniów. 

02.09.2020

Uczniowie, ubiegający się o pomoc finansową z programu rządowego "Wyprawka szkolna", zobowiązani są do złożenia wniosku wraz z ksero Orzeczenia o Potrzebie Kształcenia Specjalnego do pedagoga szkolnego (w razie nieobecności do sekretariatu szkoły) do dnia 8 września 2020 roku.

Do wniosku należy...

02.09.2020

Od dnia 14.09.2020r w szkolnym gabinecie stomatologicznym mieszczącym się w Sp22 przy ul. Gagarina 3 w czasie zajęć lekcyjnych udzielane będą uczniom profilaktyczne świadczenia stomatologiczne gwarantowane Ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Wizyty odbędą się zgodnie z ustalonym wcześniej z...

08.06.2020

Uczniowie posiadający Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego aktualne na rok szkolny 2020/2021, proszeni są o zachowanie dowodu zakupu podręczników (najlepiej faktur imiennych na imię i nazwisko ucznia). 

Z programu rządowego zwracane są koszty poniesione za podręczniki dopuszczone do...