Statut szkoły

Tekst Statutu Zespołu Szkół  nr 3 w Kielcach jest do wglądu w bibliotece szkolnej.

Statut Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach - link

Załącznik 1. Statut Szkoły Policealnej nr 2 w Kielcach - link