Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2020-2021

Przewodnicząca - Kinga Bazak
Wiceprzewodnicząca - Karina Hawryszko
Sekretarz - Igor Wołowiec


SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2019-2020

Przewodniczący - Krzysztof Jarosz
Zastępca - Dawid Karyś
Sekretarz - Patryk Kupisz


SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2018-2019

Przewodniczący - Franek Folga
Zastępca - Wiktoria Starosta


SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2017-2018

Przewodnicząca - Maria Galińska
Zastępca - Izabela Fryc
Sekretarz - Szymon Bondarow


SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2016-2017

Przewodnicząca - Dominika Mochocka
Zastępca - Dominika Zuchowicz
Sekretarz - Marysia Kaczor